Δεν μπορώ να συνδέσω την εφαρμογή μέ τήν μηχανή!!!